kamu Hastaneleri Kurumu

Geçici Koruma Sağlanan ve Tedavi Giderleri AFAD Tarafından Ödenecek Faturaların İncelenmesi Hakkında

Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma sağlanan ve tedavi giderleri AFAD tarafından ödenecek uluslararası hastalara sunulan sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenmiş faturalar, Başkanlık Makamının 19/03/2015 tarihli ve 306 sayılı Onayı gereğince Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri bünyesinde teşekkül ettirilen Fatura İnceleme Komisyonlarında incelenmesi gerekmekte midir?

AFAD’ın 2014/4 numaralı Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi konulu genelgesinin ‘Sağlık Hizmetleri’ başlıklı IV. Bölümü, 5’inci paragrafında:“Ülkemizde geçici koruma altındaki yabancıların karşılanabilen tedavi giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre fiyatlandırılarak faturalandırılması için ilgili Valilik tarafından il afet ve acil durum müdürlüğünden bir kişi, ilgili yer eczacılar odasından bir eczacı, il sosyal güvenlik müdürlüğünden bir kişi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği gelir tahakkuk biriminde görev yapanlardan ve il sağlık müdürlüğünün eczacılık şube müdürlüğünden bir kişi olmak üzere (döner sermaye ek ödemesinden kesinti yapılmaması şartıyla) yapılan sağlık harcamalarının mali denetimi amacıyla Komisyon oluşturulur. Oluşturulan komisyon tedavi giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağı hususunu, ilgili mevzuat ve SUT hükümlerine göre inceler.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Genelge hükümleri çerçevesinde, geçici koruma altına alınan yabancılara sunulan sağlık hizmeti bedeline yönelik faturalar ilgili Valilik tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle incelendiğinden, söz konusu hastalara yönelik faturaların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde teşekkül ettirilen Fatura İnceleme Komisyonlarında inceleme gereği bulunmamaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı